Til studerende

Til studerende - Kom med i et megaprojekt

Til studerende - Kom med i et megaprojekt

Ønsker I at …

 • bidrage til at løse store samfundsmæssige problemer og arbejde med FN’s 17 verdensmål
 • forbedre jeres
  • tværfaglige kompetencer
  • samarbejdsevner
  • værdi på arbejdsmarkedet
  • overordnede forståelse for FN’s 17 verdensmål
 • få viden om, hvordan jeres fagområde kan bidrage til at tackle store samfundsmæssige problemer 
 • modtage et attesteret bevis på deltagelse i et megaprojekt

… så bliv en del af et megaprojekt på AAU.
 

Sådan kommer I med i et megaprojekt

Som studerende skal I vælge den megaprojektudfordring I har lyst til at arbejde med. På nogle studier er projektforslag defineret på forhånd, mens der er frit valg på andre. Går I på et studie, hvor projektforslagene er defineret på forhånd, er de måske allerede tænkt ind i et megaprojekt. Ellers kan I kontakte jeres vejleder og forhøre jer om muligheden for at gøre projektet til en del af et megaprojekt. I skal indsende et projektforslag for at deltage i et megaprojekt.

 • Projektforslag kan indsendes af enkeltpersoner eller grupper
 • Det er ikke bindende at indsende et projektforslag

Når I har indsendt jeres projektforslag (se nederst på siden), matches I med de andre grupper, der er interesserede i samme udfordring. Sammen udgør de interesserede grupper en klynge. Det er i denne klynge, I arbejder tværfagligt med udfordringen. For at arbejde på et megaprojekt er det en forudsætning, at der er mindst to grupper, der arbejder på en given udfordring.
 

Sådan arbejder I med et megaprojekt

Når I arbejder på et projekt som en del af et megaprojekt, gør projektet det ud for jeres semesterprojekt, dvs. som udgangspunkt skal I gøre, som I plejer, når I arbejder på et projekt. Hertil kommer nogle ekstra aktiviteter:

 • Gennemføre online kursus om FN’s 17 verdensmål
 • Udarbejde fire delafleveringer (deliverables) gennem forløbet, som deles med de grupper, der arbejder med samme udfordring
 • Deltage i tre seminarer: opstarts, midtvejs og afsluttende
 • Udarbejde en fælles præsentation for udfordringen sammen med de andre grupper. 
 • Deltage, præsentere og videregive jeres resultater til megaprojektkonferencen

Jeres arbejde med megaprojektet vil udgøre ca. 30 timer ekstra i forhold til et ordinært semesterprojekt.
 

Tidslinje

Forløb

Når I deltager i et megaprojekt, arbejder I tværfagligt med andre grupper. Dette gør I gennem delafleveringer (deliverables), seminarer og den online platform Teams, så I får indsigt i hinandens arbejde og kan bruge hinanden aktivt. 

Delafleveringer er mindre statusbeskrivelser, som er placeret løbende gennem semestret. De er tilgængelige for de grupper, der arbejder på samme udfordring som jer. I modtager skabeloner til udarbejdelse af delafleveringerne.

Derudover følger I også sideløbende et online kursus om SDG’erne. Dette består af 7 moduler, som fordeles på 2 deadlines.

Forløbet for foråret 2021 ser således ud:

Megaprojektkonference: 10. Februar 2021
 

Delaflevering 1: deadline 1. marts 2021

Den første delaflevering er en beskrivelse af jeres projekt. Hvilken problemstilling arbejder I med, og hvordan relaterer den sig til den udfordring I har valgt. Derudover skal I også forholde jer til, hvordan andre fagligheder kan bidrage til jeres projekt, og hvordan jeres projekt kan bidrage til andre fagligheder.
 

SDG-KURSUS DEADLINE PÅ MODUL 1 og 2: 19. marts 2021
 

Start-up seminar: Senest 19. marts 2021

I mødes med de andre grupper i jeres klynge. På seminaret møder i hinanden, drøfter jeres ideer og får inspiration til jeres projekter. I skal sammen med de andre grupper finde et lokale og tidspunkt for seminaret.
 

Delaflevering 2: 26. marts 2021 

Den anden delaflevering relaterer sig til, hvordan jeres projekt kan bruge de perspektiver, der er i de andre gruppers projekter på samme udfordring. Derudover også, hvordan I tror, at jeres projekt kan bidrage til de andre gruppers projekter.
 

SDG-kursus Deadline på resterende moduler 3,4,5,6 og 7: alle skal være gennemført 23. april 2021

Der skal løbende gennemføres et modul om ugen. 
 

Midtvejsseminar: senest 29. april 2021

I mødes med de andre grupper i klyngen og vidensdeler og sparrer. I skal sammen med de andre grupper finde et lokale og tidspunkt for seminaret.
 

Delaflevering 3: deadline 7. maj 2021

Den tredje delaflevering er en opsamling af midtvejsseminaret. Her skal I forholde jer til, hvilke input I har taget med jer fra de andre grupper, og hvordan I kan omsætte det i jeres projekt. 
 

Delaflevering 4: DEADLINE 7 dage inden i vælger at afholde afsluttende seminar  

Den sidste delaflevering er en sammenfatning af jeres resultater i projektet. I skal desuden forholde jer til hvilke verdensmål projektet bidrager til, og hvordan jeres resultater kan udbygges og undersøges nærmere med nye projekter.
 

Afsluttende seminar: senest 30. Juni 2021

I mødes igen med de andre grupper på samme udfordring som jer selv og deler jeres resultater. I skal til dette seminar udarbejde en syntese og præsentation, der kan benyttes til megaprojektkonferencen. I skal sammen med de andre grupper finde et lokale og tidspunkt for seminaret.
 

Syntese: deadline 30. Juni 2021

Ved det afsluttende seminar skal I sammen med de andre grupper på samme udfordring udarbejde en fælles aflevering, der giver et samlet svar på udfordringen.
 

megaprojektkonference: 8. september 2021 

Da studierne på AAU har forskellige tidsforløb i forhold til projekter, skal alle deadlines forstås som senest mulige tidspunkt. Det vil sige, at deltagerne på en udfordring gerne må aftale deadlines, der ligger før de nedenstående datoer, så længe delafleveringer og seminarer er afleveret og afholdt senest på datoerne ovenfor. 
 

SÅDAN INDSENDER I ET PROJEKTFORSLAG:

For at indsende et projektforslag skal I udfylde skabelonen ”Deliverable 1”.

Skabelonen skal udfyldes på engelsk, da der kan være engelsktalende grupper med i den udfordring, I har valgt.

Jeres projektforslag skal uploades til Microsoft Teams i gruppen for det megaprojekt I vil arbejde med. Vælg en fra jeres gruppe der skal være den primære kontaktperson til gruppen. Kontaktpersonen skal logge ind på Teams på det megaprojekt I vil arbejde med.

Gå ind på Microsoft Teams og log ind med din student mail.

Brug koden nedenfor til at logge ind på det megaprojekt jeres projektforslag hører under:

Let at være bæredygtig: 51wdzwz

Den cirkulære region: cfsj29s

Better Together: v05o6r2

Klik på fanen "filer" og upload jeres projektforslag. 

Skabelonen skal være indsendt senest d. 1. marts 2021 for forårssemestret. 
 

Spørgsmål

Se vores FAQ eller kontakt projektleder Katrine Lohmann Bjerg på megaprojects@aau.dk

 

 

Video fra megaprojekt konferencen

Gik du glip af megaprojektkonferencen? Se video fra eventet her. Se hvordan du tilmelder dig nederst på siden! 

 

Arrangementer og presse

Grafik - arrangementer og presse

Kontakt

Kontakt