Megaprojekt: better together

Better Together

I efteråret 2020 starter megaprojektet Better Together. Projektet sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked med afsæt i inklusion, innovation og fremdrift. Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud?

Private virksomheder og offentlige organisationer har brug for dygtige og talentfulde medarbejdere. I en tid, hvor arbejdsmarkedet og arbejdslivet forandres, bl.a. som følge af den hastige teknologiske udvikling, er der behov for ny viden og konkrete løsninger på, hvordan vi sikrer et både omstillingsparat, innovativt og rummeligt arbejdsmarked, hvor flere får mulighed for at udnytte deres potentialer og bidrage til at skabe værdi, innovation og økonomisk vækst.

Omdrejningspunktet for megaprojektet er verdensmål otte vedr. anstændige jobs og økonomisk vækst. Målet er at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Megaprojektet har følgende struktur:

DELTAG I MEGAPROJEKTET

Er du interesseret i at lave et projektforslag under megaprojektet, skal du lave et forslag, der kan passe ind under en af udfordringerne i de grønne felter. Vær opmærkosm på at udfordringerne er formuleret på engelsk, ligesom projektforslag skal formuleres på engelsk. Du kan læse mere om hver udfordring her:
 

Den bæredygtige organisation

Hvordan kommer fremtidens organisationer til at se ud? Hvordan kan bæredygtighed, industri 4.0 og globaliseringen gå hånd i hånd? Og hvilke krav stiller det til organisationen - både for produktion, medarbejdere og ledelse? Det og meget mere kan I udforske i denne udfordring. Klik for titlen for at læse mere.
 

Integration af sårbare ledige på arbejdsmarkedet

Visse ledige har sværere forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. Det kan have flere årsager, men hyppigst er psykiske, sociale eller fysiske udfordringer. Hvordan skabes der plads til denne gruppe på fremtidens arbejdsmarkedet? Hvilke initiativer skal der til for at bane vejen ind på arbejdsmarkedet? Læs mere om udfordringen ved at klikke på titlen.
 

Inklusion i praksis

Hvad er inklusion på en arbejdsplads? Hvorfor er det vigtigt og hvordan kan det sikres? Kan teknologier, arkitektur, kommunikation eller andet spille en væsentlig rolle? Uanset forudsætninger, kompetencer og branche kan medarbejdere opleve ikke at være inkluderede på arbejdspladsen. Det sætter denne udfordring spot på. Klik på titlen og læs mere. 

Se hvordan du som studerende indsender projektforslag her
 

Fokusområder der sætter spot på arbejsmarkedet

De to fokusområder på megaprojektet har hver sin indgangsvinkel til arbejdsmarkedet med afsæt i verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. De to forskellige indgangsvinkler fokusområderne sætter spot på, giver således et bredt felt for undersøgelse af både sociale, økonomiske og bæredygtighedsrelaterede problematikker for fremtidens arbejdsmarked. Læs mere om fokusområderne her.
 

Faglig koordinator

Stine Rasmussen
Institut for Politik og Samfund
sra@dps.aau.dk