Megaprojekt: better together

I efteråret 2021 er der mulighed for at deltage i megaprojektet Better Together i en udfordring om industri 4.0. Er du interesseret i at arbejde med nye teknologier? Hvordan de fungerer og påvirker samfundet og arbejdsmarkedet? Så er efterårets megaprojektudfordring om industri 4.0 måske noget for dig.

Megaprojektet Better Together sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked med afsæt i inklusion, innovation og fremdrift. Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud?

Private virksomheder og offentlige organisationer har brug for dygtige og talentfulde medarbejdere. I en tid, hvor arbejdsmarkedet og arbejdslivet forandres, bl.a. som følge af den hastige teknologiske udvikling, er der behov for ny viden og konkrete løsninger på, hvordan vi sikrer et både omstillingsparat, innovativt og rummeligt arbejdsmarked, hvor flere får mulighed for at udnytte deres potentialer og bidrage til at skabe værdi, innovation og økonomisk vækst.

I efteråret 2021 er der fokus på udfordringen om industri 4.0.
 

Industri 4.0

I senere år er implementeringen af kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og robotter i industrien blevet kaldt ”industri 4.0” og udgør et nyt teknologisk paradigme. Begrebet industri 4.0 omfatter alle aspekter af processer, udvikling og omstilling der er nødvendige både i forhold til teknologi og maskiner, men også på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Industri 4.0 betyder nye måder at arbejde på, nye teknologier, nye datamuligheder og nye kompetencebehov.
 

Læs om udfordringen for efteråret 2021 her

Sådan deltager du

For at deltage i megaprojektet i efteråret skal du tilmelde dig. Det gør du ved, at du og din gruppe sender os information om jeres semesterprojekt. Hent skabelonen herunder og udfyld den (den skal udfyldes på engelsk). Når I har gjort det, sender I den til megaprojects@aau.dk - senest den 26. september. Når I har tilmeldt jer bliver I sat i en klynge med andre grupper. I vil modtage information om det videre forløb og møde de andre deltagere på vores workshop den 7. oktober. 
 

Hent skabelon

Information om AAU Megaprojekter

Har du brug for at vide mere om hvad megaprojekterne er og hvad deltagelse kræver, kan du finde yderligere information her.
 

AAU Megaprojekter i efteråret 2021

Megaprojekterne har kørt siden efteråret 2019. Vi har lært en masse om konceptet og det er nu tid til at evaluere og udvikle. Derfor kommer efterårssemestret 2021 til at køre en smule anderledes end de forgående semestre. For at give plads til en masse spændende udviklingsaktiviteter, hvor vi blandt andet vil involvere studerende, eksterne partnere og ansatte, fokuserer vi efterårets megaprojektdeltagelse til én udfordring på ét megaprojekt, nemlig Industri 4.0 på megaprojektet Better Together.

 

Kontakt

Rasmus Juul Møberg, faglig koordinator
Sociology and Social Work
rjm@socsci.aau.dk