Til eksterne

Kom med i et megaprojekt

Kom med i et megaprojekt

AAU Megaprojekter har til formål at give tværfaglige løsninger på aktuelle bæredygtigheds- og samfundsproblematikker – både i Danmark og i resten af verden. Megaprojekter skal bidrage til, at udfordringer og problemer løses i fællesskab, og med afsæt i virkeligheden. Megaprojekterne er derfor også åbne for samarbejde med netop virkeligheden og virkelighedens udfordringer.

Samarbejde med virksomheder

Har jeres virksomhed eller organisation brug for løsninger på udfordringer relateret til bæredygtighed? Skal stærke studerende på tværs af forskellige studieretninger hjælpe?

Så kan det være AAU Megaprojekter er noget for jer.

Som ekstern partner på et megaprojekt er der mange forskellige muligheder for at deltage. Det kan være jeres organisation har den næste store ide til en bæredygtighedsproblematik vi skal lave et megaprojekt om. Det kan også være I går og tumler med at finde en løsning på en mindre problemstilling og gerne vil lave en case ud af det. Der er mange spændende muligheder for samarbejde!
 

Samarbejde med andre universiteter

AAU Megaprojekter er også åbne for, at studerende fra andre universiteter kan deltage. For at dette kan lade sig gøre, er der visse foranstaltninger der på forhånd skal overvejes:

  • Megaprojekterne udgøres af de deltagende studerendes semesterprojekter. Deltagende studerende skal derfor arbejde på et projekt/problemstilling som de kan bidrage til megaprojektet med.
  • Deltagende studerende behøver ikke være del af en gruppe, og kan således godt deltage som individuel studerende. Vi opfordrer dog til at dette overvejes da den typiske form på AAU er gruppearbejde.  

For at sikre det bedste samarbejde og udbytte for de deltagende studerende, skal alle universitetssamarbejder drøftes og planlægges på forhånd. Kontakt derfor projektlederen for AAU Megaprojekter Katrine Bjerg, for nærmere information og aftale.
 

KORT OM MEGAPROJEKTER

  • Tværfaglige projekter på tværs af hele universitetet med deltagelse af flere hundrede studerende
  • Alle med udgangspunkt i globale udfordringer som formuleret i FN’s 17 Verdensmål
  • Grupper arbejder inden for egen faglighed og koordinerer med grupper fra andre fagligheder.
  • Partnerskaber på tværs af universitetet og det omgivende samfund.
  • Strækker sig over flere semestre, typisk to til tre år.

Læs mere om megaprojekter her
 

kontakt os for nærmere info

Vi drøfter meget gerne samarbejdsmuligheder med private og offentlige virksomheder, organisationer, og universiteter, danske og udenlandske.

Kontakt os for at høre nærmere om muligheden for at blive en aktiv partner i et eksisterende megaprojekt eller evt. indgå i samarbejde om et helt nyt megaprojekt.  

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Kontakt

Projektleder Katrine Lohmann Bjerg
Mail: megaprojects@aau.dk