AAU logo

Til vejledere

Til vejledere - Kom med i et megaprojekt

Til vejledere - Kom med i et megaprojekt

Skal dine studerende have mulighed for at …

  • bidrage til at løse store samfundsmæssige problemer og arbejde med FN’s 17 verdensmål
  • udvikle faglige og tværfaglige kompetencer


… så giv dem mulighed for at komme med i et megaprojekt på AAU.

 

SÅDAN KOMMER I MED I ET MEGAPROJEKT

Som vejleder kan du opfordre studerende til at deltage i megaprojekter. Du kan også lave projektforslag, der passer ind i en udfordring under et af de eksisterende megaprojekter eller hjælpe de studerende til at tilpasse deres projekt, så det passer ind i et megaprojekt.

De studerende skal aflevere et projektforslag og placeres i et netværk af grupper, under den enkelte udfordring, for at blive en del af et megaprojekt.

Vær opmærksom på, at deadline for aflevering af projektforslag ligger tidligt i forhold til visse studier. Det gælder primært samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.
 

Sådan er din opgave som vejleder

Som vejleder på et projekt, der indgår i et megaprojekt, er din opgave ikke meget anderledes end i almindelige semesterprojekter. Du skal således ikke øremærke ekstra tid til megaprojektet, men er velkommen til at støtte op om de aktiviteter, megaprojekterne byder på:

  • Sikre, at de studerende når de løbende deadlines for delafleveringer (deliverables)
  • Midtvejs- og afsluttende seminarer, hvor projektgruppen mødes med andre grupper, der arbejder med samme udfordring (to-tre timer)
  • Input til og feedback (kvalitetstjek) på sammendraget for projektgruppens endelige produkt

Du er desuden velkommen til at deltage i megaprojektkonferencen, hvor de studerende på tværs af megaprojektudfordringerne præsenterer deres løsningsforslag og ideer til det videre arbejde inden for megaprojektet.

Læs mere om de studerendes arbejde med et megaprojekt
 

Sådan stiller du EN UDFORDRING

Har du en god idé til en udfordring, hører vi gerne fra dig. Når du stiller en udfordring, bliver du ”ejer” af udfordringen. Det indebærer: 

  • Udarbejdelse af forslag til udfordringen – vær opmærksom på, at en udfordring er bredere end et projektforslag. Dit forslag skal derfor kunne rumme projekter med forskellige perspektiver på udfordringen.
  • Finde og samarbejde med ”medstiller(e)” af udfordringen. For at udfordringen kvalificeres på tværs af fagligheder, skal hver udfordring kvalificeres af minimum ét andet fakultet.
  • Identificering af berørte verdensmål gennem Sustainable Development Solutions Networks online SDG impact assessment tool 
  • Møde med arbejdsgruppen for megaprojektet og andre udfordringsstillere under fokusområdet for evt. kvalificering og udvikling af udfordringen
  • Deltagelse i megaprojektkonferencen, hvor du repræsenterer udfordringen. Studerende har mulighed for at stille spørgsmål og drøfte udfordringen

Hvis du er interesseret, er du også velkommen til at deltage i midtvejs- og afsluttende seminar for din udfordring.

Der forventes et tidsforbrug på mellem 10-15 timer pr. semester som udfordringsstiller.

Deadline for indsendelse af forslag til udfordring er til forårssemestret 1. november, og til efterårssemestret 1. maj.

Udfyld skabelonen og send den til megaprojects@aau.dk