Hvad er et megaprojekt

Megaprojekter på AAU

Hvad har en datalog, en erhvervsøkonom og en teknoantropolog til fælles? På AAU er svaret: en hel masse. Vi ved, at store problemer ofte løses bedst i samspil mellem forskellige fagligheder. Vi tager derfor vores velintegrerede projekt- og problemorienterede læring (PBL) til et nyt niveau med megaprojekter.
 

Vision for megaprojekterne

Megaprojekter er sat i verden med en ambition om, at give tværfaglige svar og løsninger på aktuelle bæredygtigheds- og samfundsproblematikker – både i Danmark og i hele verden. Megaprojekter skal bidrage til, at udfordringer og problemer løses i fællesskab, ikke bare på AAU i Aalborg, men på tværs af campusser, universiteter og landegrænser. Vores vision er, at man ved at deltage i et megaprojekt:

  • Adresserer og arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål
  • Bidrager til løsningen af større problemstillinger 
  • Får kvalificeret sin egen faglighed og viden gennem input fra andre fagligheder
  • Opbygger kompetencer inden for tværfaglighed, bæredygtighed og samarbejde
     

KORT OM MEGAPROJEKTER

Et megaprojekt er et ambitiøst paraplyprojekt, som adresserer et eller flere signifikante samfundsproblemer. Et megaprojekt indgår i samarbejde med mindst én ekstern samarbejdspartner. Megaprojekterne består af en række semesterprojekter, som alle bidrager til løsningen af megaprojektets problemstilling. De medvirkende studerende arbejder således inden for deres egne respektive fagligheder og studieordninger, og som en del af deres curriculære aktiviteter.
 

STRUKTUREN I ET MEGAPROJEKT

Hvert megaprojekt er struktureret med op til tre fokusområder, der fungerer som overordnede tematiseringer. Fokusområderne er en inddeling i emner, der er relevante for megaprojektet og er problemorienterede med et fokus på at bidrage til FN’s 17 verdensmål.

Hvert fokusområde indeholder op til to udfordringer. Udfordringerne kan stilles af vejledere, forskere eller faglige koordinatorer og kvalificeres af forskere fra andre fagligheder på universitetet. uanset faglighed. En udfordring udarbejdes typisk også i samarbejde med en eller flere eksterne interessenter som fx virksomheder og institutioner. 

Det tværfaglige studentersamarbejde på udfordringerne sker i klynger. Klyngerne består af op til 5 grupper af studerende fra forskellige fagligheder, der sparrer og vidensdeler i løbet af semestret.

Nedenstående illustration viser strukturen for et megaprojekt:


 

Hvordan arbejdes der på et megaprojekt?

Megaprojekterne fungerer som en overordnet ramme. Studerende arbejder som sædvanligt på deres semesterprojekter, men deltagelsen i et megaprojekt indebærer yderligere:

  • Et onlinekursus om FN’s verdensmål
  • Udarbejdelse af fire mindre delafleveringer (deliverables) og en afsluttende fælles opsummering.
  • Deltagelse i opstarts-, midtvejs- og slutseminarer, hvor studerende på samme udfordring mødes for at vidensdele og erfaringsudveksle.
  • Deltagelse i megaprojektkonference, hvor semestrets resultat for udfordringerne præsenteres af de studerende.

Konferencen fungerer som opstart og afsæt for næste semesters projekter under megaprojektet.

Læs mere om hvordan du som studerende kan blive del af et megaprojekt

FAQ

FAQ

Håndbog

Kontakt

Projektleder Katrine Lohmann Bjerg
Mail: megaprojects@aau.dk