AAU logo

Hvad er et megaprojekt

Megaprojekter på AAU

Megaprojekter på AAU

Megaprojekter består af tværfaglige projekter på tværs af hele universitetet og har deltagelse af en lang række studerende, der arbejder sammen. Alle projekter har udgangspunkt i globale problemer som formuleret i FN’s 17 verdensmål.

Hvad har en datalog, en erhvervsøkonom og en teknoantropolog til fælles? På AAU er svaret: en hel masse. Vi ved, at store problemer ofte løses bedst i samspil mellem forskellige fagligheder. Vi tager derfor vores velintegrerede projekt- og problemorienterede læring (PBL) til et nyt niveau med megaprojekter.
 

Vision for megaprojekterne

Megaprojekter er sat i verden med en ambition om, at give tværfaglige svar og løsninger på aktuelle bæredygtigheds- og samfundsproblematikker – både i Danmark og i hele verden. Megaprojekter skal bidrage til, at udfordringer og problemer løses i fællesskab, ikke bare på AAU i Aalborg, men på tværs af campusser, universiteter og landegrænser. Vores vision er, at man ved at deltage i et megaprojekt:

  • Adresserer og arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål
  • Bidrager til løsningen af større problemstillinger identificeret af eksterne interessenter
  • Får kvalificeret sin egen faglighed og viden gennem input fra andre fagligheder
  • Opbygger kompetencer inden for tværfaglighed, bæredygtighed og samarbejde
     

egne fagligheder I SPIL

Ved at arbejde sammen i store projekter på tværs af fagligheder, uddannelse og semestre løser studerende dele af et større problem. Et megaprojekt består nemlig af en række mindre projekter, som alle bidrager til løsning af megaprojektets problemstilling. De medvirkende studerende arbejder således inden for deres egne respektive fagligheder og som en del af deres curriculære aktiviteter.
 

KORT OM MEGAPROJEKTER

Et megaprojekt er et ambitiøst paraplyprojekt, som adresserer et eller flere signifikante samfundsproblemer. Et megaprojekt er udarbejdet i samarbejde med mindst en ekstern samarbejdspartner. Hvert megaprojekt forankres ved et værtsinstitut, der stiller en faglig koordinator til rådighed. Denne er efterfølgende kontaktpersonen for det enkelte megaprojekt.
 

STRUKTUREN I ET MEGAPROJEKT

Hvert megaprojekt består af op til 3 fokusområder, der udarbejdes i samarbejde med den eller de eksterne samarbejdspartnere. Fokusområderne er en inddeling i emner, der er relevante for megaprojektet. Fokusområderne er problemorienterede og har fokus på, at bidrage til FN’s 17 verdensmål.

Hvert fokusområde indeholder op til 2 udfordringer. Udfordringerne kan stilles af vejledere, forskere eller faglige koordinatorer, uanset faglighed. Det er også muligt at lave udfordringer i samarbejde med eksterne interessenter som fx virksomheder. Læs mere om at stille udfordringer.

Nedenstående illustration viser strukturen for et megaprojekt:


 

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND

De overordnede problemstillinger, dvs. fokusområderne, defineres som oftest i samarbejde med én eller flere eksterne samarbejdspartnere. Det kan fx være en virksomhed, eller en offentlig myndighed, som stiller med problemer eller udfordringer fra deres verden og følger projektet tæt. Ligeledes er megaprojekterne åbne for samarbejde med andre universiteter. I disse tilfælde vil det være AAU som værtsuniversitet, der ”ejer” megaprojektet.
 

Hvordan arbejder man på et megaprojekt?

Megaprojekterne fungerer som en overordnet ramme. Studerende arbejder som sædvanligt på deres semesterprojekter, men deltagelsen i et megaprojekt indebærer yderligere:

  • Et onlinekursus om FN’s verdensmål
  • Udarbejdelse af fire mindre delafleveringer (deliverables)
  • Deltagelse i midtvejs- og slutseminarer, hvor studerende på samme udfordring mødes for at vidensdele og erfaringsudveksle.
  • Deltagelse i megaprojektkonference, hvor semestrets resultat for udfordringerne præsenteres af de studerende.

Konferencen fungerer også som opstart og afsæt for næste semesters projekter under megaprojektet.

Er der flere end fem grupper, der arbejder på den samme udfordring deles grupperne ind i teams. En udfordring kan således godt have flere teams, der alle består af op til fem projektgrupper.

Læs om, hvordan et institut kan igangsætte et megaprojekt 
 

STÆRKE kompetencer PÅ VIGTIGE OMRÅDER

Evnen til at samarbejde — både inden for eget område og med andre fagligheder — bliver mere og mere efterspurgt både på universiteterne og i det omgivende samfund. Med megaprojekterne får de studerende skærpet lige nøjagtig de kompetencer, ligesom de helt naturligt får en større bevidsthed i forhold til bæredygtighed og verdensmål.