Megaprojekt: let at være bæredygtig

Let at være bæredygtig

I megaprojektet ’Let at være bæredygtig’ arbejder studerende fra forskellige studieretninger sammen om at gøre det lettere for borgerne i Aalborg Kommune at agere bæredygtigt - helt i tråd med ambitionerne i FN's 17 verdensmål. Megaprojektet er et samarbejde med Aalborg Kommune. Megaprojektet afsluttes sommer 2021.

Hvordan kan man gøre det let for den almindelige borger at træffe bæredygtige valg i hverdagen? Spørgsmål som dette finder de studerende, der deltager i megaprojektet Let at være bæredygtig, svar på i løbet af de kommende år.

Megaprojektet har følgende inddeling:

 

VERDENSMÅLENE SPILLER IND

Megaprojektet er relateret til følgende af de 17 verdensmål:

  
 

Deltag i megaprojektet

Er du interesseret i megaprojektet? Så skal du lave et projektforslag, der kan passe ind under en af udfordringerne vist i de grønne felter ovenfor. Vær opmærksom på at udfordringerne er formuleret på engelsk, ligesom projektforslag skal formuleres på engelsk. Du kan læse mere om hver udfordring her:
 

Hvordan forbedres affaldshåndteringen blandt studerende og ansatte på AAU

I 2020 indfases et nyt affaldssystem på AAU. Det betyder fx færre små skraldespande og mere affaldssortering. I  samarbejde med Campus Service på AAU kan der arbejdes med fx adfærd, implementering, smarte løsninger, kultur, datahåndtering og meget mere.

læs mere om udfordringen her


Affaldshåndtering i private husholdninger

Hvilke fordele og barrierer er der for affaldssortering hjemme hos den enkelte aalborggenser? Under denne udfordring kan det undersøges, hvilke løsninger der skal til for at forbedre affaldshåndteringen i private husholdninger. Uanset om studiet hedder datalogi, kommunikation, biologi eller noget helt andet, kan der bidrages til løsningen af denne udfordring.

læs mere om udfordringen her

Spis Bæredygtigt

Hvorfor er det vigtigt at bruge bæredygtige fødevarer? Hvad er bæredygtige fødevarer? Hvem køber dem? Og hvordan kan tilgængeligheden af fx lokale fødevarer faciliteres? Det og meget mere kan undersøges under udfordringen Spis bæredygtigt.

læs mere om udfordringen her


Digitale teknologier der booster grønne valg

Hvordan kan vi gøre det nemt og overskueligt at tage det grønne valg for den enkelte forbruger? Kan digitale tenknologier hjælpe med det? Hvilket overblik er der brug for og vil det have en betydning for forbrugerens adfærd? Hvis du er interesseret i komme med perspektiver på dette, kan du læse mere om udfordringen her. 

læs mere om udfordringen her


Effektiv godstransport i byen

Hvad skal der til for at sikre fremtidens varelevering i urbane områder? Hvordan skal bæredygtighed, pakke- og varelevering og byrum gå hånd i hånd med hinanden? Skal du være med til at undersøge netop disse sammenhænge, så læs mere om udfordringen her.

læs mere om udfordringen her


Transformative scenarier for bæredygtig bymobilitetsplanlægning

Hvad er bæredygtig bymobilitetsplanlægning? Og hvilken betydning har det for mobiliteten og transporten i byen? Udfordringen er orienteret mod at skabe scenarier, der med borgeren i fokus kan skabe en mere bæredygtig adfærd, kultur og by.

læs mere om udfordringen her
 

Se hvordan du som studerende indsender projektforslag her
 

FOKUSOMRÅDER MED MENING

De tre fokusområder er valgt af Aalborg Kommune som de temaer, kommunen ønsker at der sættes fokus på i løsningen af megaprojektet. Det skal således være let at være bæredygtig inden for affald, grønt forbrug og transport og mobilitet. Læs mere om fokusområderne her.