AAU logo

Til studerende

Til studerende - Kom med i et megaprojekt

Til studerende - Kom med i et megaprojekt

Ønsker I at …

 • bidrage til at løse store samfundsmæssige problemer og arbejde med FN’s 17 verdensmål
 • forbedre jeres
  • tværfaglige kompetencer
  • samarbejdsevner
  • værdi på arbejdsmarkedet
  • overordnede forståelse for FN’s 17 verdensmål
 • få viden om, hvordan jeres fagområde kan bidrage til at tackle store samfundsmæssige problemer 
 • modtage et attesteret bevis på deltagelse i et megaprojekt

… så bliv en del af et megaprojekt på AAU.
 

Sådan kommer I med i et megaprojekt

Hvert megaprojekt består af et overordnet mål, et antal fokusområder samt en række foruddefinerede udfordringer:

Her kan du læse mere om megaprojekter og se en figur med den overordnede struktur

I kan indsende et projektforslag, som adresserer en af megaprojektets udfordringer. Hvis forslaget godkendes, kommer projektet til at fungere som jeres semesterprojekt. Hvis det ikke godkendes, kan I – hvis ellers kriterierne er opfyldt − stadig udføre semesterprojektet – blot ikke som en del af et megaprojekt. 

 • Projektforslag kan indsendes af enkeltpersoner eller grupper
 • Det er ikke bindende at indsende et projektforslag

Sådan indsender I et projektforslag:

Vælg megaprojekt, fokusområde og udfordring, som I ønsker at arbejde med.

Vælg den ønskede udfordring her, følg instrukserne for at indsende jeres forslag, evt. sammen med foreløbige oplysninger om jeres projektgruppe.

Inden I indsender et projektforslag, bør I spørge jeres projektvejleder eller semesterkoordinator, om forslaget er i overensstemmelse med læringsmålene for semesteret, og om det ligger inden for megaprojektets rammer.

Efter indsendelsesfristen gennemgås alle indkomne projektforslag, og herefter vil I få besked, dels om forslaget er godkendt, dels om det videre forløb.

På megaprojekternes Moodle-side kan I kommunikere med de andre grupper, der arbejder med samme udfordringer som jer.
 

Sådan arbejder I med et megaprojekt

Når I arbejder på et projekt som en del af et megaprojekt, gør projektet det ud for jeres semesterprojekt, dvs. som udgangspunkt skal I gøre, som I plejer, når I arbejder på et projekt. Hertil kommer nogle ekstra aktiviteter:

 • Kort onlinekursus i FN’s 17 verdensmål. Kurset ligger på Moodle
 • Midtvejsseminar sammen med de andre grupper, som arbejder med samme udfordring. Her kan I udveksle ideer og samarbejde om, hvordan jeres respektive projekter kan spille sammen i forhold til den fælles udfordring.
 • Udarbejdelse af sammendrag, hvor I sammen med de andre grupper, der arbejder på samme udfordring, opsummerer jeres fælles løsningsforslag. 
 • Deltagelse i konference på AAU i begyndelsen af det efterfølgende semester, hvor I præsenterer jeres løsningsforslag og ideer til det videre arbejde inden for megaprojektet.

Jeres arbejde med megaprojektet vil udgøre ca. 30 timer ekstra i forhold til et ordinært semesterprojekt.

Tidslinje

September1 / Februar2

Oktober1 / Marts2

 • Midtvejsseminar med de andre grupper, der arbejder med samme udfordring
   

December1 / Maj2

 • Udarbejdelse af et sammendrag af løsningsforslagene i samarbejde med de andre grupper, der arbejder med samme udfordring
   

Februar1 / September2

 • Deltagelse i konference på AAU, hvor I præsenterer jeres løsningsforslag og ideer til det videre arbejde inden for megaprojektet.


Note1: Ved projektstart efterår
Note2: Ved projektstart forår