AAU logo

Megaprojekt: den cirkulære region

Den cirkulære region

Den cirkulære region

I megaprojektet Den cirkulære region arbejder studerende fra forskellige studieretninger sammen om at opnå et ambitiøst mål, som peger direkte ind i FN's 17 verdensmål: Nordjylland skal være verdens første cirkulære region

Hvis regionen skal i mål med den strategi, kræver det en dyb forståelse for, hvilke dynamikker der fremmer og - nok lige så vigtigt - hvilke der hindrer det cirkulære flow i Nordjylland. Studerende fra forskellige studieretninger arbejder på tværs for at dykke ned i disse problematikker.

Megaprojektet er struktureret således:

Deltag i megaprojektet

Er du interesseret i at lave et projektforslag under megaprojektet, skal du lave et forslag, der kan passe ind under en af udfordringerne i de grønne felter. Vær opmærkosm på at udfordringerne er formuleret på engelsk, ligesom projektforslag skal formuleres på engelsk. Du kan læse mere om hver udfordring her:
 

RAMMER OG VILKÅR FOR CIRKULARITET

Hvilke skridt skal der tages for at Nordjylland kan blive en cirkulær region? Hvor cirkulær er den egentlig nu? Hvordan er det med lovgivning og regulering? og er Nordjylland overhovedet motiveret for at blive cirkulær? Dét og meget mere kan I udforske i denne udfordring. Klik for titlen for at læse mere.
 

CIRKULÆRE OFFENTLIGE INDKØB

Hvordan kan de offentlige indkøb være med til at gøre Nordjylland mere cirkulær? Reglerne på området har stor betydning for de løsninger der bliver valgt når der vælges leverandører - fra bygherrer til vaskerier. Udfordringen indbyder til projekter der kan undersøge hvordan alt fra regler til de enkelte levandører kan blive mere cirkulære i de offentlige indkøb. Klik på titlen for at læse mere.
 

DEN CIRKULÆRE BIO-ØKONOMI

Hvordan ser cirkulariteten ud hvis vi ser på det materiale, der bliver tilovers som resultat af moderne livsførelse og erhverv? Udfordringen ser på hvordan vi kan gå fra fossilbaserede til bio-baserede løsninger - hvad er mulighederne for det og hvilke implikationer er der både teknisk, socialt og økonomisk? Klik på titlen og læs mere. 
 

FRA NEDRIVNINGSAFFALD TIL CIRKULÆRT BYGGERI

Genanvendelse af materialer i dag hænger ikke sammen med cirkularitet. Alt for lidt genanvendes hensigtsmæssigt. Det vil denne udfordring sætte spot på. I kan derfor arbejde på, hvordan der kan skabes bedre vilkår for cirkularitet - her indenfor byggesektoren. Hvilke samarbejder skal der til? Klik på titlen for at læse mere.
 

GENANVENDELSE AF BATTERIER TIL ENERGISYSTEMER

I takt med at eldrevne ting bliver mere populære, får vi også et overskud af kasserede batterier. Disse batterier er dog sjældent helt tomme. I denne udfordring kan I arbejde med hvilke muligheder der er for, at anvende den resterende strøm, hvilke politiske og sociale tiltag der skal til og hvordan det teknisk kan lade sig gøre. Klik for titlen for at læse mere. 
 

FØDEVARER/VAND/ENERGI-NEXUS I ET CIRKULÆRT LOKALSAMFUND

Hvordan kan cirkularitet implementeres i den urbane transformation og udvikling? Hvordan kan både nye og gamle områder optimeres, så der er sammenhæng og smarte løsninger i cirkulære loops? Under denne udfordring kan I arbejde på at finde de løsninger, der lader mindst muligt gå til spilde og i stedet omsætter spild til værdi et andet sted. Klik på titlen og læs mere. 
 

Se hvordan du som studerende indsender projektforslag her
 

RAMMESÆTNING GENNEM FOKUSOMRÅDER

De tre fokusområder systemisk forandring, co-design og samproduktion af viden og cirkulær økonomi i praksis sætter rammerne for de temaer, der skal bearbejdes i megaprojektet. Fokusområderne er retningsgivende for megaprojektet og repræsenterer i dette megaprojekt tre forskellige niveauer for cirkularitet: 1. det overordnede samfundsniveau, 2. sektorer og tværgående samarbejder 3. virksomheder og praktiske initiativer. Klik her for en uddybning af fokusområderne.