Megaprojekt: den cirkulære region

Den cirkulære region

I megaprojektet Den cirkulære region arbejder studerende fra forskellige studieretninger sammen om at opnå et ambitiøst mål, som peger direkte ind i FN's 17 verdensmål: Nordjylland skal være verdens første cirkulære region. Megaprojektet er et samarbejde med Aalborg Kommune. Megaprojektet afsluttes sommer 2021.

Hvis regionen skal i mål med den strategi, kræver det en dyb forståelse for, hvilke dynamikker der fremmer og - nok lige så vigtigt - hvilke der hindrer det cirkulære flow i Nordjylland. Studerende fra forskellige studieretninger arbejder på tværs for at dykke ned i disse problematikker.

Megaprojektet er struktureret således:


 

Verdensmålene spiller ind

Megaprojektet er relateret til følgende af de 17 verdensmål:

        
 

Deltag i megaprojektet

Er du interesseret i megaprojektet? Så skal du lave et projektforslag, der kan passe ind under en af udfordringerne i de grønne felter. Vær opmærksom på at udfordringerne er formuleret på engelsk, ligesom projektforslag skal formuleres på engelsk. Du kan læse mere om hver udfordring her:
 

RAMMER OG VILKÅR FOR CIRKULARITET

Hvilke skridt skal der tages for at Nordjylland kan blive en cirkulær region? Hvor cirkulær er den egentlig nu? Hvordan er det med lovgivning og regulering? og er Nordjylland overhovedet motiveret for at blive cirkulær? Dét og meget mere kan I udforske i denne udfordring.

læs mere om udfordringen her


CIRKULÆRE OFFENTLIGE INDKØB

Hvordan kan de offentlige indkøb være med til at gøre Nordjylland mere cirkulær? Reglerne på området har stor betydning for de løsninger der bliver valgt når der vælges leverandører - fra bygherrer til vaskerier. Udfordringen indbyder til projekter der kan undersøge hvordan alt fra regler til de enkelte leverandører kan blive mere cirkulære i de offentlige indkøb.

læs mere om udfordringen her


DEN CIRKULÆRE BIO-ØKONOMI

Hvordan ser cirkulariteten ud hvis vi ser på det materiale, der bliver tilovers som resultat af moderne livsførelse og erhverv? Udfordringen ser på hvordan vi kan gå fra fossilbaserede til bio-baserede løsninger - hvad er mulighederne for det og hvilke implikationer er der både teknisk, socialt og økonomisk?

læs mere om udfordringen her


Materiale- og energistrømme i en cirkulær region

Hvordan kan forbruget af materialer blive mere bæredygtigt og understøtte cirkularitet? Hvilke initiativer er nødvendige, for at det i regionen bliver muligt at lave et cirkulært udbytte på tværs af de forskellige sektorer? Hvad er det for materialestrømme, der kan bidrage til at gøre nordylland til verdens første cirkulære region?

læs  mere om udfordringen her


FRA NEDRIVNINGSAFFALD TIL CIRKULÆRT BYGGERI

Denne udfordring er i foråret 2021 slået sammen med udfordringen oven for. 
 

FØDEVARER/VAND/ENERGI-NEXUS I ET CIRKULÆRT LOKALSAMFUND

Hvordan kan cirkularitet implementeres i den urbane transformation og udvikling? Hvordan kan både nye og gamle områder optimeres, så der er sammenhæng og smarte løsninger i cirkulære loops? Under denne udfordring kan I arbejde på at finde de løsninger, der lader mindst muligt gå til spilde og i stedet omsætter spild til værdi et andet sted.

læs mere om udfordringen her
 

Se hvordan du som studerende indsender projektforslag her
 

RAMMESÆTNING GENNEM FOKUSOMRÅDER

De tre fokusområder systemisk forandring, co-design og samproduktion af viden og cirkulær økonomi i praksis sætter rammerne for de temaer, der skal bearbejdes i megaprojektet. Fokusområderne er retningsgivende for megaprojektet og repræsenterer i dette megaprojekt tre forskellige niveauer for cirkularitet: 1. det overordnede samfundsniveau, 2. sektorer og tværgående samarbejder 3. virksomheder og praktiske initiativer. Klik her for en uddybning af fokusområderne.