AAU logo

Fokusområder - Let at være bæredygtig

De tre fokusområder under megaprojektet Let at være bæredygtig er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Kommune. Fokusområderne udgør baggrunden for de aktulle udfordringer under megaprojektet. 
 

AFFALD

Fokusområdet er orienteret mod, at afdække hvordan borgere i kommunen såvel som turister kan producere mindre affald. Derudover også at identificere løsninger der kan sikre en højere grad af systemisk affaldssortering og genbrug. Der er især interesse for projekter der undersøger affaldshåndtering blandt unge, men også for projekter med fokus på affaldssortering i lejligheder – udfordring med plads, containere osv., og for projekter der undersøger affaldssortering i det offentlige rum.
 

GRØNT FORBRUG

Dette fokusområde er orienteret mod at finde løsninger der kan understøtte at forbrugere let kan vælge - og vælger, de grønne, bæredygtige muligheder. Fokus kan være bredt og spænde over dagligdagsindkøb og forbrugsvarer til forbrug af elektricitet og varme. Mulige projekter Aalborg kommune især har interesse i, er:

  • Hvor konfronteres borgerne med situationer hvor de kan vælge grønne og bæredygtige løsninger – hvordan gøres det nemmere? Hvordan ændres borgernes vaner og hvordan gives de den rette information?
  • Guide til hvordan man lever bæredygtigt i Aalborg Kommune
  • Projekter der er orienteret mod overskudsdelingsøkonomi – byttebørser mm.
     

TRANSPORT OG MOBILITET

Inden for dette fokusområde søger Aalborg Kommune løsninger på, hvordan bæredygtig mobilitet kan faciliteres og sikres. Det relaterer sig til individuelle transportbehov, hvordan valget af transportmiddel foretages og hvad det påvirkes af, og hvordan bæredygtige transportformer kan gøres mere attraktive (gå og cykle fremfor køre bil fx). Der er således interesse for projekter der undersøger:

  • Mobilitet I byen
  • Mobilitet til og fra byen
  • Delebiler, samkørsel osv.